Efter 1,5 år i rollen som tf VD på Umeå Van Service AB lämnar Kurt Lundmark den 1 november enligt plan över stafettpinnen och VD-skapet till Elin Jonsson, fd Micaelsson. Vi vill rikta ett stort tack till Kurt för den ovärderliga erfarenhet och kompetens som han förmedlat under sin tid som tf VD. Kurt kommer att finnas kvar inom koncernen i sin roll som styrelseledamot.

Elin Jonsson, fd Micaelsson har lång erfarenhet av bilbranschen och varit verksam inom UVS-koncernen sedan 2010. Elin har under åren byggt upp en bred och gedigen kunskap om koncernen och innehar sedan 2019 befattningen som Försäljningschef. Sedan årsskiftet 2019/20 är Elin en av huvudägarna i Umeå Van Service-koncernen tillsammans med ekonomichef Robert Möller och Servicemarknadschef Magnus Andersson.

Umeå Van Service är ett nav i Norrland för försäljning, service och support av olika typer av transportfordon och lätta lastbilar. Företaget har även en komplett serviceverkstad för reparationer, underhåll, däckservice, ombyggnad av fordon, skadeverkstad och glasmästeri samt Norrlands mest kompletta reservdelslager för amerikanska fordon med 12 000 artikelnummer. Företaget bedriver också egen import av framförallt amerikanska fordon.